John Coltrane, Johnny Hartman

Bài Hát & Album Hay Nhất John Coltrane, Johnny Hartman

0 Người theo dõi

Bài hát chính

Lush Life
John Coltrane, Johnny Hartman
5:26
My One And Only Love
John Coltrane, Johnny Hartman
4:50
They Say It's Wonderful
John Coltrane, Johnny Hartman
5:17
Dedicated To You
John Coltrane, Johnny Hartman
5:27
Autumn Serenade
John Coltrane, Johnny Hartman
4:18

Xuất hiện trong

The Real Book - Ultimate A to Z of Jazz
113 bài hát • 202037 người theo dõi
Classy Dinner
18 bài hát • 65214 người theo dõi
Thanksgiving
219 bài hát • 0 người theo dõi
The Real Book - Ultimate A to Z of Jazz
114 bài hát • 0 người theo dõi
The Real Book - Ultimate A to Z of Jazz
114 bài hát • 0 người theo dõi