(2019) Eternal

King Lil G

Chi tiết

30':20'' 10 Bài hát

1
47 Deep
King Lil G
2:34
2
No Face No Ca$E
King Lil G
2:41
3
Glocks & Rollies
King Lil G
2:31
4
Call It What You Want
King Lil G
2:24
5
Been On
King Lil G
3:08
6
Henny & Kush
King Lil G
2:46
7
Crenshaw
King Lil G
4:26
8
Nobody Move
King Lil G
3:30
9
1800
King Lil G
3:09
10
Eviction Notice
King Lil G
3:11
Đã phát hành 26 Tháng Bảy 2019, 2019 Empire 47 / EMPIRE