(2019) Beatsography

Tony Ross

47':09'' 15 Bài hát

1
Area Rough
Tony Ross
2:28
2
Get It Back
Tony Ross
3:06
3
I Need Your Love
Tony Ross
3:30
4
Mercedes
Tony Ross
3:11
5
Ah!!
Tony Ross
3:08
6
Oh My Love
Tony Ross
3:05
7
Yetundé
Tony Ross
3:34
8
Zazako
Tony Ross
2:28
9
Fake It With You
Tony Ross
3:26
10
Run Pon It
Tony Ross
3:03
11
Love Tonight
Tony Ross
4:06
12
50 Miss Calls
Tony Ross
3:05
13
Na So E Be
Tony Ross
2:24
14
Mosa
Tony Ross
3:11
15
Zen Zen Zen
Tony Ross
3:24
Đã phát hành 26 Tháng Bảy 2019, Blaze Kingdon