(2004) Biru

Oag

3':56'' 1 Bài hát

1
Biru
Oag
3:56
Đã phát hành 01 Tháng Giêng 2004, ℗ 2004 EMI (Malaysia) Sdn Bhd