The Lanny Morgan Quartet

Mga Nangungunang Kanta at Album The Lanny Morgan Quartet

625 Mga follower

Mga pangunahing song

Stella By Starlight
The Lanny Morgan Quartet
7:18
It's You Or No One
The Lanny Morgan Quartet
3:10
People Will Say We're In Love
The Lanny Morgan Quartet
7:42
The Song Is You
The Lanny Morgan Quartet
7:28
Broadway
The Lanny Morgan Quartet
6:05