Milt Jackson Orchestra

Trek Milt Jackson Orchestra

814 Pengikut

Trek (12)

'Round Midnight (Take 1)
Milt Jackson Orchestra
6:50
If You Could See Me Now (Album Version)
Milt Jackson Orchestra
5:17
Old Devil Moon (Album Version)
Milt Jackson Orchestra
3:07
Namesake (Album Version)
Milt Jackson Orchestra
3:21
Echoes (Album Version)
Milt Jackson Orchestra
4:35
The Dream Is You (Album Version)
Milt Jackson Orchestra
3:11
'Round Midnight (Take 2)
Milt Jackson Orchestra
6:50
Later Than You Think (Album Version)
Milt Jackson Orchestra
4:43
Star Eyes (Track 4)
Milt Jackson Orchestra
3:24
Star Eyes (Take 5)
Milt Jackson Orchestra
3:24
If I Should Lose You (Album Version)
Milt Jackson Orchestra
3:36
You'd Be So Nice To Come Home To (Album Version)
Milt Jackson Orchestra
3:02