Οι καλύτερες λίστες για Focus

Acoustic Concentration
02:09':45"34 τραγούδια
Classical Studying
02:18':11"18 τραγούδια
Downtempo Instrumentals
01:33':21"20 τραγούδια
Hitting The Books
01:16':31"18 τραγούδια
Homework
01:16':35"18 τραγούδια
Keep Focusing
02:03':10"25 τραγούδια
Late Night Study
01:59':34"17 τραγούδια
Study Zone
02:49':01"44 τραγούδια