By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalized content and ads. Learn more
Nicole Lai

Nicole Lai

266 Followers

Key songs

Ai Wo De Ren Shou
3:02
Ai Wo De Ren Shou
Ni Mei You Bi Wo Ai Ni
3:56
Ai Wo De Ren Shou
Wo Bu Xiang Ta
4:00
Ai Wo De Ren Shou
Wo Xiang Zhi Dao Ta Shi Shui
4:34
Wo Zhi De Kuai Le
He Shi Guang Ba He
4:29
Wo Zhi De Kuai Le
New track added to player
New album added to player
New playlist added to player
Tracks was added to Player
Track was added to Playlist
Radio started from artist
Radio start from track
Radio start from genre
Track not available
No tracks available for playback

No playlists
Not following any friends
No Followers