Yuri Vostrelov

Yuri Vostrelov

533 Followers

Songs (13)

S.Konyaev. Scherzo
Yuri Vostrelov
2:26
Y.Shishakov. Fantasy The Scenes Of Uglich
Yuri Vostrelov
3:27
J.Strauss. Waltz "The Springtime Voices"
Yuri Vostrelov
7:05
A.Joys. Waltz "The Autumn Dream"
Yuri Vostrelov
3:56
E.Derbenko. Concert Fantasy
Yuri Vostrelov
5:20
E.Derbenko. The New Quadrille
Yuri Vostrelov
1:41
G.Shenderev. The Scenes Of The Volga
Yuri Vostrelov
12:43
V.Gridin. The Naughty Tunes
Yuri Vostrelov
3:48
V.Gridin. Rassypukha
Yuri Vostrelov
5:01
V.Podgorny. Fantasy On The Theme Of The Ukrainian Folk Song "Blow, Wind To Ukraine"
Yuri Vostrelov
5:45
N.Kanaev. Fantasy On The Theme Of The Russian Folk Song "Thin Rowan-Tree"
Yuri Vostrelov
4:02
G.Shenderev. Vesnyanka And Gopak
Yuri Vostrelov
3:23
E.Derbenko. Concert Variations On The Theme Of The Russian Folk Song "I Go By The Meadow"
Yuri Vostrelov
2:12