Abu Bakr Salem

Songs Abu Bakr Salem

912 Followers

Songs (32)

Abu Bakr Salem
Bashil Habik Maii
7:33
Abu Bakr Salem
Ya Meroh Beladek
7:33
Abu Bakr Salem
Lahy Alawolh Mnk
7:09
Abu Bakr Salem
Kama El Reesha
7:32
Abu Bakr Salem
Gzani Alsheb
16:22
Abu Bakr Salem
Woawoyh Nfsy
7:41
Abu Bakr Salem
Fehmak Lema'na Eh Hob
7:44
Abu Bakr Salem
Had Ya Zaman
6:49
Abu Bakr Salem
Lahkat Safalih Sharbel Hana
6:44
Abu Bakr Salem
Fehmak Lema'na Eh Hob
7:41
Abu Bakr Salem
La Enta Shams
7:45
Abu Bakr Salem
Galouli
6:16
Abu Bakr Salem
Aheb Alforak
7:44
Abu Bakr Salem
Ragham Jafaa
4:05
Abu Bakr Salem
Fi Alsamah Gayem
5:40
Abu Bakr Salem
Od Ya Habibi
5:47
Abu Bakr Salem
Yale Malkt Al Rouh
6:12
Abu Bakr Salem
Alsabr Taiyb
5:12
Abu Bakr Salem
Sahran Laylie
5:40
Abu Bakr Salem
Ma Aleina Menhum
7:32
Abu Bakr Salem
Al Zain Yibqa Zain
5:42
Abu Bakr Salem
Dawen Ya Qalm
6:48
Abu Bakr Salem
Medley
1:28
Abu Bakr Salem
Ya Sahebi
8:03
Abu Bakr Salem
Sebou
12:51
Abu Bakr Salem
Gesher Min Almooz
6:54
Abu Bakr Salem
Han Wagt Allega
5:22
Abu Bakr Salem
Ya Ghaseen Alban
5:40
Abu Bakr Salem
Samer Alein
7:15
Abu Bakr Salem
Mughram Sababa
8:41
Abu Bakr Salem
Ahtafel Beljarh
8:13
Abu Bakr Salem
Ya Bader
5:40