Thomas Tallis

Songs Thomas Tallis

45958 Followers

Songs (214)

Thomas Tallis
If Ye Love Me
2:20
Thomas Tallis
Magnificat
10:25
Thomas Tallis
Videte Miraculum
9:55
Thomas Tallis
Gaude Gloriosa Dei Mater
18:31
Thomas Tallis
Spem In Alium
9:16
Thomas Tallis
When Jesus Went
2:37
Thomas Tallis
Jesu Salvator Saeculi Ii
4:14
Thomas Tallis
Jam Christus Astra Ascenderat
5:17
Thomas Tallis
If Ye Love Me
2:43
Thomas Tallis
Nunc Dimittis
3:13
Thomas Tallis
When Shall My Sorrowful Sighing Slack?
2:57
Thomas Tallis
If Ye Love Me
1:49
Thomas Tallis
O Nata Lux De Lumine
1:49
Thomas Tallis
Magnificat
11:56
Thomas Tallis
Mass: V. Agnus Dei
4:14
Thomas Tallis
If Ye Love Me
3:16
Thomas Tallis
If Ye Love Me
2:11
Thomas Tallis
Spem In Alium
8:31
Thomas Tallis
Sing And Glorify
8:18
Thomas Tallis
Missa Puer Natus: Sanctus
4:46
Thomas Tallis
Spem In Alium
10:07
Thomas Tallis
O Nata Lux De Lumine
1:49
Thomas Tallis
Lamentations Of Jeremiah Ii
13:36
Thomas Tallis
Lamentations Of Jeremiah I
8:27
Thomas Tallis
In Jejunio Et Fletu
4:54
Thomas Tallis
Libera Nos
2:07
Thomas Tallis
Salvator Mundi
2:50
Thomas Tallis
Felix Namque (Organ)
10:37
Thomas Tallis
Spem In Alium
8:52
Thomas Tallis
Marian Antiphon: Marian Antiphon: Gaude Gloriosa Dei Mater (1)
7:09
Thomas Tallis
Marian Antiphon: Marian Antiphon: Gaude Gloriosa Dei Mater (4)
3:30
Thomas Tallis
Marian Antiphon: Motet: Suscipe Quæso Domine(1)
3:47
Thomas Tallis
Marian Antiphon: Respond: Audivi Vocem De Caelo
6:12
Thomas Tallis
Marian Antiphon: The Lamentations Of Jeremiah Ii (2)
3:24
Thomas Tallis
Marian Antiphon: Marian Antiphon: Salve Intermerata Virgo Maria (3)
3:51
Thomas Tallis
Marian Antiphon: Respond: Dum Transsiset Sabbatum
6:17
Thomas Tallis
Marian Antiphon: Respond: Loquebantur Variis Linguis
4:00
Thomas Tallis
Marian Antiphon: Marian Antiphon: Salve Intermerata Virgo Maria (1)
5:45
Thomas Tallis
Marian Antiphon: The Lamentations Of Jeremiah Ii (1)
4:09
Thomas Tallis
Marian Antiphon: Motet: Suscipe Quaeso Domine(2)
3:26
Thomas Tallis
Marian Antiphon: Marian Antiphon: Gaude Gloriosa Dei Mater (3)
4:51
Thomas Tallis
Marian Antiphon: The Lamentations Of Jeremiah Ii (3)
4:46
Thomas Tallis
Marian Antiphon: Marian Antiphon: Salve Intermerata Virgo Maria (2)
7:09
Thomas Tallis
Marian Antiphon: Marian Antiphon: Gaude Gloriosa Dei Mater (2)
1:56
Thomas Tallis
Te Lucis Ante Terminum (Festal)
2:01
Thomas Tallis
Like As The Doleful Dove
1:44
Thomas Tallis
O Ye Tender Babes
1:44
Thomas Tallis
O God Of Love, O King Of Peace
2:04
Thomas Tallis
Spem In Alium (Abridged Arrangement For Acapella Choir)
3:47
Thomas Tallis
In Ieiunio Et Fletu
4:46
Thomas Tallis
Te Deum For Five Voices
9:00
Thomas Tallis
Audivi Vocem
4:20
Thomas Tallis
O Nata Lux
1:37
Thomas Tallis
Fond Youth Is A Bubble
1:54
Thomas Tallis
Veni Redemptor Gentium
3:41
Thomas Tallis
If Ye Love Me
2:12
Thomas Tallis
Tallis: Salvator Mundi
3:21
Thomas Tallis
Tallis: If Ye Love Me
2:17
Thomas Tallis
O Sacrum Convivium
3:33
Thomas Tallis
Thou Wast, O God
3:15
Thomas Tallis
O Lord, Give Thy Holy Spirit
2:25
Thomas Tallis
Suscipe Quaeso Domine
9:13
Thomas Tallis
Miserere Nostri
2:43
Thomas Tallis
If Ye Love Me
1:56
Thomas Tallis
O Nata Lux
1:37
Thomas Tallis
Nunc Dimittis (Dorian)
1:54
Thomas Tallis
Candidi Facti Sunt
5:06
Thomas Tallis
Te Lucis Ante Terminum
2:05
Thomas Tallis
In Ieunio Et Fletu
4:02
Thomas Tallis
Loquebantur Variis Linguis
3:44
Thomas Tallis
Videte Miraculum
8:31
Thomas Tallis
Sancte Deus
6:31
Thomas Tallis
Jesu, Salvator Saeculi
4:10
Thomas Tallis
Salvator Mundi
2:21
Thomas Tallis
O Salutaris Hostia
2:25
Thomas Tallis
Magnificat (Dorian)
3:19
Thomas Tallis
Verily, Verily
1:44
Thomas Tallis
Nine Tunes From Archbishop Parker's Psalter: First Tune: Man Blest No Doubt
1:12
Thomas Tallis
Nine Tunes From Archbishop Parker's Psalter: Fourth Tune: O Come In One To Praise The Lord
1:00
Thomas Tallis
Nine Tunes From Archbishop Parker's Psalter: Third Tune: Why Fum'th In Fight
1:15
Thomas Tallis
Nine Tunes From Archbishop Parker's Psalter: Eighth Tune: God Grant With Grace
1:19
Thomas Tallis
Audivi Vocem
4:12
Thomas Tallis
Nine Tunes From Archbishop Parker's Psalter: Sixth Tune: Expend, O Lord, My Plaint Of Word
1:06
Thomas Tallis
Loqubantur Variis Linguis
5:17
Thomas Tallis
Not Entered: If Ye Love Me
2:15
Thomas Tallis
Not Entered: O Nata Lux
1:45
Thomas Tallis
If Ye Love Me
1:56
Thomas Tallis
Hear The Voice And Prayer
3:15
Thomas Tallis
In Nomine No. 2: In Nomine No. 2
1:45
Thomas Tallis
Derelinquit Impius: Derelinquit Impius
3:18
Thomas Tallis
O Sacrum Convivium: O Sacrum Convivium
3:11
Thomas Tallis
When Shall My Sorrowful Sighing Slake: When Shall My Sorrowful Sighing Slake
3:39
Thomas Tallis
Salvator Mundi: Salvator Mundi
2:36
Thomas Tallis
Suscipe Quaeso: Suscipe Quaeso
7:02
Thomas Tallis
Talis, Votive Antiphons, Motets And Responds: Sancte Deus
6:28
Thomas Tallis
Talis, Votive Antiphons, Motets And Responds: Slavator Mundi
3:27
Thomas Tallis
Talis, Votive Antiphons, Motets And Responds: Audivi Vocem De Caelo
4:30
Thomas Tallis
Talis, Votive Antiphons, Motets And Responds: O Sacrum Convivium
4:41
Thomas Tallis
Talis, Votive Antiphons, Motets And Responds: Honor, Virtus Et Postestas
5:58
Thomas Tallis
Tallis, Lamentations I: Beth
4:44
Thomas Tallis
Tallis, Lamentations Ii: De Lamentatione
1:38
Thomas Tallis
Tallis, Lamentations Ii: Daleth
3:55
Thomas Tallis
Tallis, Lamentations Ii: Ghimel
2:58
Thomas Tallis
Tallis, Audivi Vocem De Caelo
5:09
Thomas Tallis
Tallis, Lamentations I: Aleph
2:44
Thomas Tallis
Tallis, Lamentations I: Incipit Lamentatio
1:24
Thomas Tallis
Tallis, Lamentations Ii: Heth
5:38
Thomas Tallis
Magnificat And Nunc Dimittis
13:43
Thomas Tallis
Derelinquat Impius
3:06
Thomas Tallis
Absterge, Domine
5:11
Thomas Tallis
Gaude Gloriosa Dei Mater
16:49
Thomas Tallis
Salvator Mundi, Salva Nos
1:58
Thomas Tallis
Dum Transisset Sabbatum
6:29
Thomas Tallis
In Ieiunio Et Fletu
4:48
Thomas Tallis
Candidi Facti Sunt
4:42
Thomas Tallis
Salvator Mundi
2:45
Thomas Tallis
Miserere Nostri
2:23
Thomas Tallis
When Shall My Sorrowful Sighing
2:05
Thomas Tallis
In Manus Tuas
2:00
Thomas Tallis
O Sacrum Convivium
3:36
Thomas Tallis
Suscipe Quaeso: Part 1 (Part 1)
5:25
Thomas Tallis
Missa Puer Natus Est Nobis: Agnus Dei (Agnus Dei)
7:20
Thomas Tallis
Missa Puer Natus Est Nobis: Gloria (Gloria)
10:21
Thomas Tallis
Suscipe Quaeso: Part 2 (Part 2)
4:28
Thomas Tallis
Missa Puer Natus Est Nobis: Sanctus (Sanctus)
8:10
Thomas Tallis
Wipe Away My Sins
5:17
Thomas Tallis
When Shall My Sorrowful Sighing Slack
1:40
Thomas Tallis
Fantasia
4:20
Thomas Tallis
When Shall My Sorrowful Sighing Slack
4:35
Thomas Tallis
In Nomine Ii
3:32
Thomas Tallis
Blessed Are Those That Be Undefiled
4:16
Thomas Tallis
Per Haec Nos
1:48
Thomas Tallis
Like As The Doleful Dove
1:40
Thomas Tallis
O Nata Lux De Lumine
1:49
Thomas Tallis
In Ieiunio Et Fletu (High)
3:17
Thomas Tallis
Litany
14:29
Thomas Tallis
O Salutaris Hostia
2:32
Thomas Tallis
Purge Me, O Lord
1:26
Thomas Tallis
Laudate Dominum
3:59
Thomas Tallis
Mihi Autem Nimis
2:08
Thomas Tallis
In Ieiunio Et Fletu (Low)
3:46
Thomas Tallis
Domine, Quis Habitabit
8:22
Thomas Tallis
Salvator Mundi (Trio)
1:58
Thomas Tallis
I Call And Cry To Thee
3:05
Thomas Tallis
Blessed Be Thy Name
2:21
Thomas Tallis
Like As The Doleful Dove
1:40
Thomas Tallis
Remember Not, O Lord God
3:19
Thomas Tallis
In Manus Tuas
1:45
Thomas Tallis
Tu Nimirum
2:00
Thomas Tallis
A Point
0:38
Thomas Tallis
Verset Ii
0:44
Thomas Tallis
Felix Namque I
10:46
Thomas Tallis
Lamentations Of Jeremiah I
7:48
Thomas Tallis
Salvator Mundi I
2:13
Thomas Tallis
Sing And Glorify
9:48
Thomas Tallis
Forgive Me, Lord, My Sin
5:39
Thomas Tallis
O Sacred And Holy Banquet
3:06
Thomas Tallis
Derelinquit Impius
3:42
Thomas Tallis
Spem In Alium
10:08
Thomas Tallis
Absterge Domine
5:13
Thomas Tallis
Salvator Mundi Ii
2:17
Thomas Tallis
O Ye Tender Babes
1:36
Thomas Tallis
Spem In Alium
10:07
Thomas Tallis
Lesson: Two Partes In One
5:24
Thomas Tallis
Sing And Glorify Heaven's High Majesty
9:36
Thomas Tallis
Lesson: Two Partes In One
5:24
Thomas Tallis
A Point
0:37
Thomas Tallis
Discomfort Them O Lord
4:28
Thomas Tallis
O Praise The Lord Ii
2:33
Thomas Tallis
Miserere Nostri
2:13
Thomas Tallis
Arise, O Lord, And Hear
2:23
Thomas Tallis
With All Our Hearts
2:29
Thomas Tallis
Ye Sacred Muses (Byrd)
3:26
Thomas Tallis
A Solfing Song
2:10
Thomas Tallis
Per Haec Nos
1:19
Thomas Tallis
Felix Namque Ii
12:10
Thomas Tallis
Felix Namque I
10:33
Thomas Tallis
O Ye Tender Babes
1:32
Thomas Tallis
In Nomine I
2:03
Thomas Tallis
O Sacrum Convivum
3:09
Thomas Tallis
When Jesus Went Into Simon The Pharisee's House
2:26
Thomas Tallis
Verset I
0:54
Thomas Tallis
Lamentations Of Jeremiah Ii
12:20
Thomas Tallis
Hymn: Ex More Docti Mistico
1:18
Thomas Tallis
Antiphon: Natust Est Nobis
0:28
Thomas Tallis
A Poynct
0:34
Thomas Tallis
Hymn: Veni Redemptor
1:21
Thomas Tallis
Antiphon: Gloria Tibi Trinitas
1:04
Thomas Tallis
Antiphon: Clarifica Me Pater
1:01
Thomas Tallis
Hymn: Iste Confessor
1:14
Thomas Tallis
In Ieiunio Et Fletu
4:19
Thomas Tallis
Lamentations Of Jeremiah: Part 2
13:26
Thomas Tallis
Sancte Deus
5:35
Thomas Tallis
O Lord, In Thee Is All My Trust
3:13
Thomas Tallis
Lamentations Of Jeremiah: Part 1
7:24
Thomas Tallis
Salvator Mundi
3:01
Thomas Tallis
Solfaing Song À 5
2:30
Thomas Tallis
O Lord, Give Thy Holy Spirit: O Lord, Give Thy Holy Spirit
2:04
Thomas Tallis
Hear The Voice And Prayer: Hear The Voice And Prayer
2:51
Thomas Tallis
O Nata Lux: O Nata Lux
1:41
Thomas Tallis
Audivi Vocem: Audivi Vocem
4:11
Thomas Tallis
Salvator Mundi: Salvator Mundi
2:15
Thomas Tallis
If Ye Love Me: If Ye Love Me
1:55
Thomas Tallis
O Sacrum Convivum: O Sacrum Convivum
2:59
Thomas Tallis
Hieremiae Prophetae Lamentationes: Lamentatio Prima
7:45
Thomas Tallis
In Jejunio Et Fletu: In Jejunio Et Fletu
3:34
Thomas Tallis
Sancte Deus: Sancte Deus
5:24
Thomas Tallis
Remember Not: Remember Not
4:27
Thomas Tallis
Verily, Verily: Verily, Verily
1:49
Thomas Tallis
Hieremiae Prophetae Lamentationes: Lamentatio Secunda
11:28
Thomas Tallis
Lamentation For Maundy Thursday
8:25
Thomas Tallis
Sancte Deus, Sancte Fortis
5:24
Thomas Tallis
Remember Not, O Lord God
2:42
Thomas Tallis
Motet In Manus Tuas
2:33