Gordon Franks & His Orchestra

Songs Gordon Franks & His Orchestra

829 Followers

Songs (27)

Gordon Franks & His Orchestra
Guaglione
2:23
Gordon Franks & His Orchestra
Hoots Mon
2:11
Gordon Franks & His Orchestra
Hoots Mon
2:09
Gordon Franks & His Orchestra
Tuxedo Junction
3:28
Gordon Franks & His Orchestra
Solitude
2:10
Gordon Franks & His Orchestra
In A Sentimental Mood
3:02
Gordon Franks & His Orchestra
Sophisticated Lady
2:55
Gordon Franks & His Orchestra
Moonlight Serenade
3:22
Gordon Franks & His Orchestra
Tuxedo Junction
3:28
Gordon Franks & His Orchestra
Take The "A" Train
3:30
Gordon Franks & His Orchestra
In The Mood
3:17
Gordon Franks & His Orchestra
Take The "A" Train
3:30
Gordon Franks & His Orchestra
Jam Blues
3:37
Gordon Franks & His Orchestra
American Patrol
3:19
Gordon Franks & His Orchestra
Little Brown Jug
2:24
Gordon Franks & His Orchestra
Mood Indigo
2:59
Gordon Franks & His Orchestra
In The Mood
3:17
Gordon Franks & His Orchestra
Moonlight Serenade
3:22
Gordon Franks & His Orchestra
Mood Indigo
2:58
Gordon Franks & His Orchestra
Sophisticated Lady
2:55
Gordon Franks & His Orchestra
In A Sentimental Mood
3:02
Gordon Franks & His Orchestra
Pennsylvania 6.5000
2:33
Gordon Franks & His Orchestra
Solitude
2:10
Gordon Franks & His Orchestra
Little Brown Jug
2:24
Gordon Franks & His Orchestra
American Patrol
3:19
Gordon Franks & His Orchestra
Jam Blues
3:37
Gordon Franks & His Orchestra
Pennsylvania 6.5000
2:33