Familien Kjøk

Songs Familien Kjøk

1139 Followers

Songs (26)

Familien Kjøk
Skotsk
1:14
Familien Kjøk
Skotsk
1:13
Familien Kjøk
Storskotsken Hass Else-Lars
2:33
Familien Kjøk
Skotsk
1:18
Familien Kjøk
Masurka Fra Garmo
1:58
Familien Kjøk
Peder-Leik
2:28
Familien Kjøk
Pederleik
2:27
Familien Kjøk
Alderdomen
2:14
Familien Kjøk
Masurka
2:00
Familien Kjøk
Springleiken Hass Anders Randa
2:09
Familien Kjøk
Bosmeleiken
2:03
Familien Kjøk
Møyllmålvalsen Hass Per Spelmann
2:36
Familien Kjøk
Halling
1:12
Familien Kjøk
Min Meinn
0:47
Familien Kjøk
Bestemor
1:53
Familien Kjøk
Vetl-Jakup
2:00
Familien Kjøk
Springleiken Hass Hans Bøhle
0:54
Familien Kjøk
Vals
2:23
Familien Kjøk
Masurka'n Hass Ola Laingen
1:32
Familien Kjøk
Springleiken Henna Bestemor Kjøk
1:43
Familien Kjøk
Goro-Leikje, Sinclair-Marsj Og Guri-Halling
2:14
Familien Kjøk
Reinlender
3:10
Familien Kjøk
Galne-Visten
1:49
Familien Kjøk
Storskotsken Hass Else-Lars
2:34
Familien Kjøk
Skotsk
1:16
Familien Kjøk
Gamel-Steinin
1:34