(2020) Metamorph

John Sloman

01:17′:33″ 20 Songs

1
John Sloman
Night Of The Metamorph
4:09
2
John Sloman
Little Piece Of Heaven
4:20
3
John Sloman
Get My Groove On
4:39
4
John Sloman
Unsung (Hey Neil)
5:26
5
John Sloman
The Devil's Pilot
2:25
6
John Sloman
Something's Up
3:58
7
John Sloman
Everybody's Famous Now
3:36
8
John Sloman
Glyn Dwr Versus The Reaper
5:41
9
John Sloman
The Ballad Of Edward Massey
4:22
10
John Sloman
Don't Let Me Die On The Megabus
2:34
11
John Sloman
Building 7
3:27
12
John Sloman
Army Of Politicians
3:18
13
John Sloman
What Happened To The Music Business
3:53
14
John Sloman
The Beauty And The Pain
6:11
15
John Sloman
Glastonbury
1:39
16
John Sloman
Put It In Me Sky
2:22
17
John Sloman
Wherever You May Be
2:42
18
John Sloman
Stick To The Melody
3:40
19
John Sloman
Orwellian Blues
5:02
20
John Sloman
It Must Be True
4:09
Released 10 April 2020, 2020 John Sloman