(2020) Shreenathji Ne Kalavala

Shailesh

56′:58″ 8 Songs

1
Shailesh
Kevu Rudu Laxmiji Nu Kul
8:19
2
Shailesh
Mara Ghat Ma Birajta
8:43
3
Shailesh
Vanke Ambode Shreenathji
5:46
4
Shailesh
Pushtimarg Na Panchtatva
4:11
5
Shailesh
Halore Ame Vrajmaa Javana
7:38
6
Shailesh
Dhanya Shree Yamunajivv
7:42
7
Shailesh
Shree Yamunaji Na Pan
7:55
8
Shailesh
Saune Jay Shree Krushna
6:44
Released 12 February 2020, ℗ 2020 Studio Poonam