(2019) Alkis Baltas: 4 Works

Orchestra Of Colours & Miltos Logiadis

58′:12″ 10 Songs

1
Variations In Blue: Theme 1
Orchestra Of Colours & Miltos Logiadis
2:06
2
Variations In Blue: Variation 1 - The Blue Wave
Orchestra Of Colours & Miltos Logiadis
1:26
3
Variations In Blue: Variation 2 - The Blue Of The Sky
Orchestra Of Colours & Miltos Logiadis
2:10
4
Variations In Blue: Variation 3 - The Blue Rain
Orchestra Of Colours & Miltos Logiadis
2:11
5
Variations In Blue: Variation 4 - The Blue Flame
Orchestra Of Colours & Miltos Logiadis
2:47
6
Variations In Blue: Variation 5 - The Blue Storm
Orchestra Of Colours & Miltos Logiadis
3:24
7
Variations In Blue: Theme 2
Orchestra Of Colours & Miltos Logiadis
2:22
8
Lullaby For Amadeus
Orchestra Of Colours & Miltos Logiadis
12:35
9
Music For A Joyful Octet (Paganini Variations)
Orchestra Of Colours & Miltos Logiadis
13:09
10
Orphic Hymn To Night
Orchestra Of Colours & Miltos Logiadis
16:02
Released 10 September 2019, 2019 Sophocles Sapounas