33′:05″ 8 Songs

1
Chramiec
Jan Emil Mlynarski & Piotr Zabrodzki
8:54
2
Karpla
Jan Emil Mlynarski & Piotr Zabrodzki
2:14
3
Lasa
Jan Emil Mlynarski & Piotr Zabrodzki
5:46
4
Roj
Jan Emil Mlynarski & Piotr Zabrodzki
3:49
5
Pęksa
Jan Emil Mlynarski & Piotr Zabrodzki
4:08
6
Mracielnik
Jan Emil Mlynarski & Piotr Zabrodzki
0:34
7
Bystrzan
Jan Emil Mlynarski & Piotr Zabrodzki
4:21
8
Brandstatter
Jan Emil Mlynarski & Piotr Zabrodzki
3:19
Released 01 July 2019, 2019 Lado ABC / Jan Emil Młynarski / Piotr Zabrodzki