(2018) เพลงประกอบละคร รากนครา

นงลักษณ์ อโนภาส, กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ

08′:20″ 2 Songs

1
นงลักษณ์ อโนภาส, กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ
รากนครา (เพลงประกอบละคร รากนครา)
4:45
2
นงลักษณ์ อโนภาส, กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ
หัวใจรอคำว่ารัก (เพลงประกอบละคร รากนครา)
3:35
Released 05 March 2018, Bec World Public Company Limited