(2018) Tofa

Obrafour

57′:30″ 12 Songs

1
Oye Ohene
Obrafour
5:00
2
Nyamekye
Obrafour
5:00
3
Hini Me
Obrafour
5:00
4
Adefoode
Obrafour
5:00
5
Oyonkoo
Obrafour
2:30
6
Sete
Obrafour
5:00
7
Mensesa Da
Obrafour
5:00
8
Akokonini
Obrafour
5:00
9
Eebehyehyew
Obrafour
5:00
10
Wadi Awie
Obrafour
5:00
11
Dee Dee Ko
Obrafour
5:00
12
Sete Remix
Obrafour
5:00
Released 27 April 2018, Execution Entertainment