(2015) Vessels

Rah Rah

42′:16″ 11 Songs

1
Be Your Man
Rah Rah
3:56
2
Chip Off The Heart
Rah Rah
3:07
3
A Love That Sticks
Rah Rah
4:11
4
Fix Me
Rah Rah
3:35
5
Wolf Eyes
Rah Rah
3:38
6
The First Night We Met
Rah Rah
4:12
7
All I Got Is Today
Rah Rah
3:48
8
Diamond
Rah Rah
4:16
9
Good Winter
Rah Rah
3:26
10
Surgery
Rah Rah
3:29
11
In Space
Rah Rah
4:38
Released 27 March 2015, ℗ DevilDuck Records