(2010) Kur'an-I Kerim Hatim

Mustafa Ismail

29:47′:40″ 114 Songs

1
Mustafa Ismail
Fatiha
0:45
2
Mustafa Ismail
Bakara
120:10
3
Mustafa Ismail
Ali İmran
65:37
4
Mustafa Ismail
Nisa
82:01
5
Mustafa Ismail
Maide
52:52
6
Mustafa Ismail
En'am
61:40
7
Mustafa Ismail
A'raf
79:25
8
Mustafa Ismail
Enfal
31:36
9
Mustafa Ismail
Tevbe
55:16
10
Mustafa Ismail
Yunus
39:47
11
Mustafa Ismail
Hud
50:26
12
Mustafa Ismail
Yusuf
46:04
13
Mustafa Ismail
Ra'd
22:10
14
Mustafa Ismail
İbrahim
22:10
15
Mustafa Ismail
Hicr
15:51
16
Mustafa Ismail
Nahl
45:23
17
Mustafa Ismail
İsra
38:35
18
Mustafa Ismail
Kehf
42:00
19
Mustafa Ismail
Meryem
26:04
20
Mustafa Ismail
Taha
27:00
21
Mustafa Ismail
Enbiya
23:36
22
Mustafa Ismail
Hacc
26:02
23
Mustafa Ismail
Mü'minun
22:29
24
Mustafa Ismail
Nur
27:52
25
Mustafa Ismail
Furkan
19:49
26
Mustafa Ismail
Şuara
30:27
27
Mustafa Ismail
Neml
26:49
28
Mustafa Ismail
Kasas
33:58
29
Mustafa Ismail
Ankebut
23:50
30
Mustafa Ismail
Rum
18:15
31
Mustafa Ismail
Lokman
11:46
32
Mustafa Ismail
Secde
8:29
33
Mustafa Ismail
Ahzap
32:00
34
Mustafa Ismail
Sebe
20:36
35
Mustafa Ismail
Fatır
19:07
36
Mustafa Ismail
Yasin
17:16
37
Mustafa Ismail
Saffat
20:14
38
Mustafa Ismail
Sad
15:46
39
Mustafa Ismail
Zümer
26:23
40
Mustafa Ismail
Mü'min
29:51
41
Mustafa Ismail
Fussilet
20:43
42
Mustafa Ismail
Şura
22:30
43
Mustafa Ismail
Zuhruf
20:58
44
Mustafa Ismail
Duhan
9:02
45
Mustafa Ismail
Casiye
12:16
46
Mustafa Ismail
Ahkaf
15:15
47
Mustafa Ismail
Muhammed
14:21
48
Mustafa Ismail
Fetih
14:57
49
Mustafa Ismail
Hucurat
9:04
50
Mustafa Ismail
Kaf
8:20
51
Mustafa Ismail
Zariyat
8:44
52
Mustafa Ismail
Tur
7:31
53
Mustafa Ismail
Necm
8:41
54
Mustafa Ismail
Kamer
8:56
55
Mustafa Ismail
Rahman
10:32
56
Mustafa Ismail
Vakia
10:42
57
Mustafa Ismail
Hadid
14:43
58
Mustafa Ismail
Mücadele
12:35
59
Mustafa Ismail
Haşr
12:15
60
Mustafa Ismail
Mümtehine
9:59
61
Mustafa Ismail
Saff
5:46
62
Mustafa Ismail
Cuma
4:18
63
Mustafa Ismail
Münafikun
5:00
64
Mustafa Ismail
Teğabün
6:26
65
Mustafa Ismail
Talak
6:00
66
Mustafa Ismail
Tahrim
5:14
67
Mustafa Ismail
Mülk
6:20
68
Mustafa Ismail
Kalem
6:14
69
Mustafa Ismail
Hakka
5:55
70
Mustafa Ismail
Mearic
5:13
71
Mustafa Ismail
Nuh
5:08
72
Mustafa Ismail
Cin
6:00
73
Mustafa Ismail
Müzemmil
4:17
74
Mustafa Ismail
Müddessir
5:51
75
Mustafa Ismail
Kıyamet
3:52
76
Mustafa Ismail
İnsan
6:01
77
Mustafa Ismail
Mürselat
4:53
78
Mustafa Ismail
Nebe
4:34
79
Mustafa Ismail
Naziat
4:40
80
Mustafa Ismail
Abese
3:42
81
Mustafa Ismail
Tekvir
2:35
82
Mustafa Ismail
İnfitar
1:59
83
Mustafa Ismail
Mutaffifin
4:09
84
Mustafa Ismail
İnşikak
2:28
85
Mustafa Ismail
Buruc
2:37
86
Mustafa Ismail
Tarık
1:40
87
Mustafa Ismail
A'la
1:53
88
Mustafa Ismail
Gaşiye
2:23
89
Mustafa Ismail
Fecr
3:38
90
Mustafa Ismail
Beled
2:32
91
Mustafa Ismail
Şems
1:53
92
Mustafa Ismail
Leyl
2:20
93
Mustafa Ismail
Duha
1:16
94
Mustafa Ismail
İnşirah
0:53
95
Mustafa Ismail
Tin
1:05
96
Mustafa Ismail
Alak
2:15
97
Mustafa Ismail
Kadir
0:49
98
Mustafa Ismail
Beyyine
2:19
99
Mustafa Ismail
Zilzal
1:08
100
Mustafa Ismail
Adiyat
1:12
101
Mustafa Ismail
Karia
1:00
102
Mustafa Ismail
Tekasür
0:51
103
Mustafa Ismail
Asr
0:26
104
Mustafa Ismail
Hümeze
1:02
105
Mustafa Ismail
Fil
0:44
106
Mustafa Ismail
Kureyş
0:37
107
Mustafa Ismail
Maun
0:51
108
Mustafa Ismail
Kevser
0:24
109
Mustafa Ismail
Kafirun
0:43
110
Mustafa Ismail
Nasr
0:35
111
Mustafa Ismail
Tebbet
0:41
112
Mustafa Ismail
İhlas
0:25
113
Mustafa Ismail
Felak
0:38
114
Mustafa Ismail
Nas
0:44
Released 01 December 2010, ℗ Ajans Yıldırım