(2013) The Poet's Dead

Rah Rah

Explicit

37′:26″ 10 Songs

1
Art & A Wife
Rah Rah
3:22
2
Prairie Girl
Rah Rah
3:21
3
First Kiss
Rah Rah
4:20
4
20S
Rah Rah
3:40
5
Dead Men
Rah Rah
5:21
6
The Poet's Dead
Rah Rah
3:37
7
I'm A Killer
Rah Rah
3:35
8
Run
Rah Rah
2:55
9
Fake Our Love
Rah Rah
3:23
10
Saint
Rah Rah
3:52
Released 17 September 2013, Hidden Pony Records