(2009) Ma Tbatalish

Hisham Abass

38′:49″ 10 Songs

1
Hisham Abass
Ma Tbatalish
4:25
2
Hisham Abass
Dih Tariqa
3:59
3
Hisham Abass
Btigi Qoosadi
3:31
4
Hisham Abass
Bitgi Fi Bali
3:33
5
Hisham Abass
Haga Ghariba
3:51
6
Hisham Abass
Qoodamooh
3:41
7
Hisham Abass
Moosh Dari Leh
3:50
8
Hisham Abass
Makanshi Zanbi Hadd
3:50
9
Hisham Abass
Baweadak
4:05
10
Hisham Abass
Toul Manta Bkheir
4:04
Released 25 June 2009, ℗ Rotana