(2010) Daraoob Mougalgah

Abu Bakr Salem

52′:44″ 8 Songs

1
Abu Bakr Salem
Fehmak Lema'na Eh Hob
7:41
2
Abu Bakr Salem
Galouli
6:16
3
Abu Bakr Salem
Fi Alsamah Gayem
5:40
4
Abu Bakr Salem
Lahkat Safalih Sharbel Hana
6:44
5
Abu Bakr Salem
Aheb Alforak
7:44
6
Abu Bakr Salem
Ragham Jafaa
4:05
7
Abu Bakr Salem
Had Ya Zaman
6:49
8
Abu Bakr Salem
La Enta Shams
7:45
Released 04 September 2010, ℗ Rotana