(2007) Kabira The Mystic Poet, Vol.2

Shailendra Bhartti

01:25′:28″ 4 Songs

1
Shailendra Bhartti
Jeevan Maran Bichari Kari Kure Kam Nivari
21:23
2
Shailendra Bhartti
Aasha Jive Jag Mare Log Mare Mar Jaye
21:21
3
Shailendra Bhartti
Meva Sa Soyi Kiya Durjan Kaden Duri
21:23
4
Shailendra Bhartti
Pahan Kera Putla Gari Puje Kartar
21:21
Released 08 March 2007, ℗ Vale Entertainment Ltd