(2010) Shri Venkateswara (Suprabhatam)

Shailendra Bhartti

31′:47″ 3 Songs

1
Shailendra Bhartti
Commentary
1:41
2
Shailendra Bhartti
Shri Venkatesh Stotram
5:32
3
Shailendra Bhartti
Shri Venkatesh Suprabhatam
24:34
Released 02 July 2010, ℗ Vale Entertainment Ltd