(2011) Electronic Music

Koji Ueno

01:16′:10″ 17 Songs

1
Koji Ueno
23678A1
3:57
2
Koji Ueno
Pleiadian Regret
4:09
3
Koji Ueno
Spiritual Devorces For Media Zombies
2:55
4
Koji Ueno
Say Hello To The Monster-Next-Door
3:14
5
Koji Ueno
Morphduplicator
2:47
6
Koji Ueno
Residence Evidence
4:00
7
Koji Ueno
Exhibitplanet
2:26
8
Koji Ueno
Red Glint Slit Eyes
5:20
9
Koji Ueno
Abstract Emotion
2:33
10
Koji Ueno
The Arcturian Jazz Band
3:27
11
Koji Ueno
Indefinitely Identified
2:13
12
Koji Ueno
3 Traumas
7:25
13
Koji Ueno
Next To Last Unofficial Contact
6:09
14
Koji Ueno
On The Air
4:08
15
Koji Ueno
Underseaworld
4:31
16
Koji Ueno
Vlf
5:00
17
Koji Ueno
Passive-Aggressive
11:56
Released 19 November 2011, ℗ Koji Ueno