(2012) El Corán Santo - Il Sacro Corano, Vol 13

Mishary Al Afasy

01:55′:52″ 47 Songs

1
Mishary Al Afasy
Sourat Al Qalam
7:35
2
Mishary Al Afasy
Sourat Al Haqqa
6:45
3
Mishary Al Afasy
Sourat Al Maarij
5:17
4
Mishary Al Afasy
Sourat Nuh
4:40
5
Mishary Al Afasy
Sourat Al Jinn
5:34
6
Mishary Al Afasy
Sourat Al Muzzammil
4:03
7
Mishary Al Afasy
Sourat Al Muddathth
5:24
8
Mishary Al Afasy
Sourat Al Qiyamat
3:31
9
Mishary Al Afasy
Sourat Ad Dahr
5:14
10
Mishary Al Afasy
Sourat Al Mursalat
4:59
11
Mishary Al Afasy
Sourat An Nabaa
4:52
12
Mishary Al Afasy
Sourat An Naziat
4:16
13
Mishary Al Afasy
Sourat Abasa
3:40
14
Mishary Al Afasy
Sourat At Takwir
2:38
15
Mishary Al Afasy
Sourat Al Infitar
2:16
16
Mishary Al Afasy
Sourat Al Mutaffife
5:10
17
Mishary Al Afasy
Sourat Al Inshiqaq
2:40
18
Mishary Al Afasy
Sourat Al Buruj
3:18
19
Mishary Al Afasy
Sourat At Tariq
1:40
20
Mishary Al Afasy
Sourat Al Ala
1:47
21
Mishary Al Afasy
Sourat Al Gashiya
2:14
22
Mishary Al Afasy
Sourat Al Fajr
3:32
23
Mishary Al Afasy
Sourat Al Balad
1:59
24
Mishary Al Afasy
Sourat Ash Shams
1:24
25
Mishary Al Afasy
Sourat Al Lail
1:51
26
Mishary Al Afasy
Sourat Adh Dhuha
1:04
27
Mishary Al Afasy
Sourat Al Sharh
0:42
28
Mishary Al Afasy
Sourat At Tin
1:04
29
Mishary Al Afasy
Sourat Al Alaq
1:34
30
Mishary Al Afasy
Sourat Al Qadr
0:45
31
Mishary Al Afasy
Sourat Al Baiyina
2:06
32
Mishary Al Afasy
Sourat Al Zalzalah
0:59
33
Mishary Al Afasy
Sourat Al Adiyat
1:09
34
Mishary Al Afasy
Sourat Al Qaria
1:02
35
Mishary Al Afasy
Sourat At Takathur
1:02
36
Mishary Al Afasy
Sourat Al Asr
0:27
37
Mishary Al Afasy
Sourat Al Humaza
0:57
38
Mishary Al Afasy
Sourat Al Fil
0:48
39
Mishary Al Afasy
Sourat Quraish
0:42
40
Mishary Al Afasy
Sourat Al Maun
0:57
41
Mishary Al Afasy
Sourat Al Kauthar
0:24
42
Mishary Al Afasy
Sourat Al Kafirun
0:54
43
Mishary Al Afasy
Sourat An Nasr
0:34
44
Mishary Al Afasy
Sourat Al Lahab
0:41
45
Mishary Al Afasy
Sourat Al Ikhlas
0:21
46
Mishary Al Afasy
Sourat Al Falaq
0:32
47
Mishary Al Afasy
Sourat Al Nas
0:49
Released 10 April 2012, ℗ ASL